Pelinvetäjän briiffiluntti airsoft-peleihin

Tältä sivulta voit tutustua Pew-pew.fi peleissä käytettävään alkubriiffiin. Oheiset asiat käydään läpi aina ennen pelien alkua. Alkubriiffiä saa käyttää halutessaan hyödyksi muuallakin järjestettävissä airsoft-peleissä!

Kursivoidulla tekstillä on metaohjeistusta dokumentin lukijalle.


 

 • Kuuntele ohjeet

Pidä huoli, että kaikki, myös kokeneet ja aiemmin paikalla olleet pelaajat ovat mukana jokaisessa alkubriiffissä. Painota tätä kaikille osallistujille ja painota, että kaikki antavat toisille kuuntelurauhan, eikä esim. välppää varusteitaan tai aseitaan

 • Pidä hauskaa

Mahdollista hauskanpito, se on pääasia, kunhan turvallisuus on kunnossa. Pyri välttämään oman pelinjohdollisen agendasi ajamista, jos se tulee hauskanpidon eteen

 • Älä roskaa

 

Aseet / Turvallisuus

 • Kunnon suojalasit, myös offarilla
 • Tehoraja 1.4J – Vain kertatuli
 • Ei minimum engaging distance (minimietäisyyttä, jolta saa ampua) tai BÄNG-sääntöä (vain kuulaosumat lasketaan)
 • Sokkotuli kielletty (sokkotuleksi lasketaan, että ei näe mihin ampuu, koskee myöskin prefireä!)
 • Offarille tullessa Lipas irti -> Tyhjälaukaus
 • Fyysinen koskemattomuus (tämä on lähtökohtana, evakuointi varusteista ja medic-säännöt erillisen keskustelun mukaan)


Vaaratilanteet

 • PELI SEIS!
  • Huudetaan, jos:
   • Joku on ilman  suojalaseja
   • Peliin kuulumaton henkilö / esine / asia pelialueella
   • Tapaturma
   • Muu onnettomuus, tulipalo
  • Kaikki toistavat huudon ja odottavat
  • Pelinjärjestäjät hoitavat tilanteen loppuun asti, jatko vain pelinjohtajan luvalla. 
  • Jos tapaturma autetaan potilasta, hälytetään apua jos tarpeen (varustaudu pieniin ensiaputoimenpiteisiin omalla varustuksella, ja tiedä kuinka hälyttää apua paikalle 112:sta jos hätä on suuri)
  • Ensiapulaukun sijainti (ilmoita alkubriiffissä)


Eliminoituminen

 • Osuma mihin tahansa lasketaan

→ Huuda Osuma! + käsi ylös

→ Maahan makaamaan TAI kävele käsi ylhäällä & RAATOLIINA

 • Kuolleet ei puhu!
 • Selkeitä kimmokkeita ei tarvitse ottaa, mutta epävarmoissa tilanteissa kannattaa ottaa osumana
 • Aseosumat aiheuttaa aseen menemisen “käyttökelvottomaksi”
  • Aloituspaikka/respa korjaa käyttökelvottomaksi menneen aseen
  • Vara-ase käyttöön, ellei pääse käymään respassa
 • Puukotus kahdella kädellä (kevyt, mutta selkeä kosketus vastapelaajaan)
  • Ei piipulla, pehmoveitsellä yms.


Kranaatit

 • Kuulakranaatit ja pamahtavat sallittuja (huomioi metsäpalovaroitukset ja muut palomääräykset!)
  • Mikäli pamahtavista lähtee kova ääni (ja ollaan esimerkiksi sisätiloissa), huomiokaa kuulon suojaus!
 • Pyrokranaatit (ja savut) kielletty!
 • Eliminoi ~3 metrin säteellä tai samassa huoneessa (pelaajien oma näkemys, vaaditaan rehellisyyttä. Kaikkea ei aina taistelun tiimellyksessä huomaa, joten tästä saattaa syntyä konflikteja pelaajien kesken. Kannattaa ottaa huomioon)
 • Heitto alakautta, rakennuksissa “katto” (ei siis heittoja seinien yli, vaikka rakennuksessa ei fyysisesti kattoa olisikaan)


Lääkintämies-sääntö

 • Haavoittunut ei seiso
 • Kaikki voivat lääkitä siirtämällä hihanauha hihasta toiseen
 • Haavoittuneen saa puukottaa, jolloin haavoittunut poistuu pelistä

 

Muuta

 • Päätä pienemmistä aukoista ei saa ampua
 • Vastuu = Omalla vastuulla, omat vakuutukset